Opening hours: Wednesday, Saturday, Sunday 12:00 -16:00. We are extra open on: 29-3, 19-5, 30-5, 3-10, 1-11.
Phone: +31 (77) 374 7500

BOEF 2018

Jaarverslag 2018

Stichting tot Beheer van Onroerende zaken van Emmaus Feniks

In 2013 is door wijzing van statuten en naam de stichting tot Beheer van Onroerende Zaken van Emmaus Feniks (BOEF) ontstaan als opvolger van de eerdere stichting het Rooms-Katholiek Fonds to Beheer van Onroerende Zaken van het Hulpverleningsfonds (RKH).
Daarmee kwam een groot deel van het voormalige kloostercomplex Ulingsheide in bezit van BOEF.

Beheer onroerend goed.

In 2018 hebben de provincie Limburg en de gemeente Venlo subsidies toegekend voor de restauratie van het rijksmonumentaal gedeelte van kloostercomplex Ulingsheide, namelijk de kerk, de sacristie en de hal. De restauratie betreft zowel de buitenkant (muren, toren, dak) als de binnenkant (oa verwarming).
De uitvoering is in september begonnen en is begin 2019 gereed.
In november is de gerestaureerde kerk al in gebruik genomen voor een aantal opvoeringen van het toneelstuk “Zwart water” door Toneelgroep Maastricht. Dit was zeer succesvol.

Vanwege structurele tekorten van Emmaus Feniks die mede veroorzaakt zijn door de kosten van het vastgoed Ulingsheide, heeft het bestuur in december 2018 besloten te onderzoeken of verkoop van het hele complex mogelijk is, onder voorwaarde dat Emmaus Feniks hier gehuisvest kan blijven zodanig dat de continuïteit op langere termijn zeker gesteld wordt.

Financiën.

Vanwege de slechte financiële situatie van Emmaus Feniks heeft BOEF medio 2018 een lening van bijna €50.000 verstrekt aan Emmaus Feniks.
Eind 2018 heeft BOEF een lening van bijna € 65.000 afgesloten bij de Cisterciënzers in Echt met een looptijd tot 2023, met als onderpand de opbrengsten van de BRIM-subsidie op de kerk.
Het hogere verlies in 2018 wordt veroorzaakt door een hogere vergoeding aan Emmaus Feniks voor personele kosten, door hogere donaties aan Emmaus Feniks, en door hogere afschrijvingen (afschrijving bungalows van de leiding).

Algemene gegevens.

Bestuur in 2018:
Marieke Kruit, voorzitter
Toon van Beek, penningmeester
Wim Fleskens, lid
Alda peters, lid vanaf 2 november 2018.